Büro · Eschborn

Innenarchitektur: Natascha Merz
Fotograf: Wolfgang Uhlig